תקנון

תקנון קורסים מעשיים  ודיגיטליים בתיגוף

כללי

1.1

האתר "תיגוף" (בכתובת https://www.tigoof.co.il), (להלן: "האתר"), הינו דף לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות ",תיגוף בע"מ "  ח.פ 514024538. באתר זה נמכרים מוצרים כגון: קורסים מעשיים ודיגיטליים בנושא חינוך יצירתי באמצעות "שיטת אייל גלזנר" בתיגוף.

פרטי התקשרות: המרגנית 51 ר"ג מיקוד 52582 טלפון 036121330

1.2          כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

תנאי השימוש

2.1          רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה  אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

חברות האשראי הינן: ישראכרט בע"מ, ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת PAYME ולפי כללי אבטחת המידע.

 

פרטי המשתמש ופרטיות

3.1          בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2          הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3          פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'.

תשלום ואספקה

4.1          החיוב הינו מידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת רווחית בע"מ.

4.2          המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3          קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.

4.4

א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. במקרה של ביטול עסקת רכישת הקורסים המעשיים/הדיגיטליים : תקופת הביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובתINFO@TIGOOF.CO.IL

ד. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.

תנאים נוספים

5.1          החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

5.2          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית "תיגוף בע"מ" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

5.3          במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית תיגוף, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5.4          "חברת תיגוף בע"מ"  שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

הערות מסכמות

6.1  מטרת הקורסים  הנה לסייע לך ברכישת כלי פדגוגי חדש  שנכון לך.

6.2  החומרים הנלמדים בקורסים  אכן תקפים  לכל מי שרוצה ללמוד את "שיטת התיגוף" ומהווה חשיבות גדולה בצעד הראשון לתחילת התהליך אך אינו מחליף ייעוץ ע"י "אייל גלזנר"(ממציא השיטה).

6.3  התוכניות שלנו מיועדות לתת לאנשים כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת להגשמת היעדים והמטרות שלהם.

6.4   אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסוימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כי הן תלויות בך ובמה שתבחר לעשות או שלא לעשות.

6.5  אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדם את החיים שלך לרמה הבאה. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסוימות, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.